– kort fortalt

OJJK er en af Danmarks ældste Jiu-jitsu klubber. Odense Jiu-jisu Klub startede ved Carl Henriksen i 1952 med judo og jiu-jitsu. I 1959 flyttede klubben fra kasernen til Nedergade. Her var styrketræning, motion og karate kommet med som ekstra afdelinger.

Carl Henriksen havde dengang klubben som levevej. I 1987 flyttede klubben til Middelfartvej og samtidig overgik klubben til at være selvejende. Her blev klubben udvidet med aikido i januar 1991. Jiu-jitsu indgik som en naturlig del i paraply organisationen Sporstcentrum som også har været været tilholdssted for Taekwondo, Jazz-ballet, Show-og Breakdance.

Senere flyttede klubben til lokaler på Mogensensvej, hvor også Arnis, Karate, Aikido, Ninjitsu, Iaido og og Minibudo udgjorde det fælles miljø.

I efteråret 2009 besluttede jiu-jitsu klubben at gå sammen med Kodokan, som i mange år også har haft en jiu-jitsu afdeling indenfor det samme forbund, DJSF. Kodokans stiftere havde rødder tilbage til judo under Carl Henriksen. Sammenlægningen var en succes.

I januar 2012 flyttede klubben tilbage til Sportscentrum p.g.a. lokale- og organisationsmæssige forhold. Her blev der samtidigt udvidet med en ekstra dojo (ca. 50% mere areal). Sammenlægningen og de nye lokaler har givet yderligere muligheder, og vi ser frem til en spændende udvikling.

Her gik vi i 2015 sammen med en hel del af de andre odenseanske kampsportsklubber og flyttede til Thorslundsvej 2a, 5000 Odense C. Hvor foreningen nu er Danmarks største kamp og multisportsforening.

Hvad er Jiu Jitsu.

Jiu-Jitsu er selvforsvar. Jiu-Jitsu betyder “den milde måde”, der henviser til den effektive og koncentrerede måde hvorpå man, ved hjælp af tillærte teknikker, benytter modstanderens kraft, energi og bevægelse til at forsvare sig med.

Målet med Jiu-Jitsu er at kunne forsvare sig. Dette opnås gennem målbevidst træning, så den enkelte lærer :

  1. brug sin egen og modstanderens fysik,
  2. At anvende de teknikker som bruges i Jiu-Jitsu
  3. Gennem træning at styrke sin psyke, så man ikke bliver paralyseret af skræk og angst i en skarp situation.

Helt tilbage fra det gamle Ægypten har man beviser på, at selvforsvar og kamp har haft deres indflydelse, idet tegninger fra gravstederne viser trænings- og kamp-scener mellem mænd.
Selvforsvars- og kamp-systemer har været kendt i Europa helt tilbage fra 11. og 12. århundrede, men var dengang forbeholdt adelen og krigerne.

Først med Japanernes systematiske beskrivelse og træning af teknikker, blev det menigmand muligt at dyrke Jiu-Jitsu. Japanske betegnelser for teknikker og øvelser bruges derfor internationalt i dag.
Kampsportsgrene som Judo og Karate har udviklet sig fra Jiu-Jitsu.

Det system man træner herhjemme, er dansk og udarbejdet af eksperter indenfor politiet, militæret og af danske Jiu-Jitsu-instruktører, så det passer til de situationer, man kan blive udsat for her i Danmark.

Dansk Jiu Jitsu- og Selvforsvarsforbund har nedsat en gruppe af de bedste Jiu-Jitsu-instruktører til at varetage vedligeholdelse af dette Jiu-Jitsu-system og for at sikre, at der altid findes et forsvar til den vold, som er fremherskende i Danmark.
Det betyder ikke, at systemet konstant ændrer sig, men at det med ca. 4 års mellemrum bliver vurderet og eventuelt justeret. Der er jo ikke de store ændringer i menneskets måde at bevæge sig på, højst en variation i volden, som der skal tages højde for.

Alle, ung som gammel, kan lære Jiu-Jitsu.