Nordens største multi- og kampsportscenter med 16 forskellige aktiviteter / afdelinger hvoraf Odense Jiu Jitsu Klub er den ældste i foreningen.

Odense Sportscentrum er et idrætsfællesskab for og i bevægelse. Vi er en paraplyforening for kampsport, fitness og klatring, hvor grundtanken er at være fælles om de nødvendige opgaver, så̊ der frigøres frivillige ressourcer og tid til at dyrke og udvikle idrætten.

Odense Sportscentrum tog sin spæde begyndelse helt tilbage i 1952 – og vi kan derfor fejre uofficielt 70-års jubilæum i 2022.

DIF og DGI. Vores hovedforening Odense Sportscentrum er med i Dansk Idrætsforbund er klubben også en del herunder. Da DJSF er med under kampidræt i DGI regi er der mulighed for at deltage på instruktørkurser, førstehjælpskurser mf. her også.

Odense Jiu Jitsu Klub er medlem af Dansk Jiu Jitsu & Selvforsvarsforbund og alle vores medlemmer skal indløse årsmærke i forbundet hvis de ønsker at skulle til graduering (nyt bælte).

Forbundet står for vedligeholdelse af vores pensum så det tilpasses den vold som ses i samfundet og ændres hvis nye og mere effektive teknikker skulle opstå.

Klubbens højtgraduerede er med i dankollegiet i DJSF som varetager dette.